Ar-Ge ve İnovasyon kültürünü geliştirme adına üstlendiğimiz misyonun bir devamı olarak başarılı referanslara sahip olduğumuz ve iddiamızı sürdürdüğümüz diğer teknoloji ve inovasyon merkezleri yönetimi konusunda sektördeki öncü rolümüzü devam ettiriyoruz.

Ar-Ge konusunda belirli bir aşamaya gelmiş özel sektör kuruluşları, STK’lar, üniversiteler, teknolojik dönüşüm adına öncülük etmek ve hızlandırıcı fonksiyonlarını gerçekleştirmek adına özelleşmiş Ar-Ge ve inovasyon yapılarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alandaki hizmetlerimiz aşağıdaki başlıkları içermektedir:

MÜŞTERİ DENEYİMİ MERKEZİ KURULUMU:

Servis sektöründe faaliyet gösteren şirketlere Ar-Ge veya Tasarım Merkezi kurulması hizmetidir. Servis sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinin en büyük sorunlarından biriside, bir dizi teknolojik geliştirme faaliyetinde bulunmalarına karşın, servis olarak sundukları katma değeri Ar-Ge kapsamına alamamalarıdır. Şirketimizin deneyimli ekipleri, özellikle Hızlı Prototip oluşturma vb. metotlarla, üretildiği anda tüketilme özelliği olan servislerin prototip oluşturularak, müşteri deneyimine sunulması için, servis sektörüne emsalsiz bir altyapı sağlamaktadır.

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YAPILANMASI

Akademik araştırma sonuçlarının verimli ve hızlı bir şekilde ticarileşmesine ilişkin faaliyetlerin yürütüldüğü organizasyonlardır. 

Üniversiteler, araştırma merkezleri, özel sektör arasında, araştırmacılar ile girişimciler, yatırımcılar ve sanayiciler ile gerekli ve ihtiyaç duyulan bağlantıları sağlanması yönünde faaliyet gösterirler.

Teknoloji geliştiricisi AR-GE kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketlerinin yanında, diğer teknoloji ya da AR-GE kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme görevini TTO’lar üstlenirler.

Bu kurumlar aynı zamanda, yeni Ar-Ge şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, iş birliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında destek veren yapılardır. TTO’lar konusunda uzman danışmanlarımızla Üniversitelerimizin bu konuda taleplerine kendi iş ağımız ve kurumsal birikimimizle hizmet vermekteyiz.

İNOVASYON MERKEZİ KURULUMU:

Başta üniversiteler olmak üzere, kurum ve kuruluşlara İnovasyon Merkezi Kurulması. Günümüzde kendi Ar-Ge potansiyellerini İnovasyon Merkezi şemsiyesi altında toplayan kuruluşlar, yeni fikir üretimi (ideation), tasarım odaklı düşünme (desing thinking), ticarileştirme vb. alanlarda var olan Ar-Ge Potansiyellerini, çok daha sağlam adımlarla inovasyona çevirerek katma değer elde etmektedirler. Ülkemizdeki öncü İnovasyon Merkezlerinin kurulumunda görev almış kadrolarımızla kuruluşların bu alandaki ulusal ve uluslararası tüm ihtiyaçlarına etkin çözümler üretmekteyiz.

ENDÜSTRİYEL TEŞVİK UYGULAMALARI DANIŞMANLIĞI

Ar-Ge Sürecini tamamlayarak, prototipini devlet destekli bir fonla ortaya çıkarmış olan kurum ve Kuruluşlara devletimiz tarafından teşvik verilmektedir. Bu teşviklerde, fikirden uygulamaya geçilmesi adına, seri üretime geçmek için yarısı hibe, kalanı da faizsiz uzun vadeli kredi olmak üzere 10.000.000 TL’ye kadar Endüstriyel Teşvik sağlanmaktadır.

Kurum ve kuruluşlarımızın bu alandaki teşvik ve desteklerden istifade edebilmeleri için, kurumsal tecrübe ve bilgi birikimimizle sizlere katma değerli hizmetler sağlamaktayız.