ON-GRID GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ

Güneşte hayat var...

Yatırıma başlamadan önce, detaylı bir fizibilite çalışması yapılması ve yatırım kararının fizibilite raporu sonuçlarına göre alınması önerilir. 

Fizibilite çalışması sonucunda; uygun yer seçimi, toplam sabit yatırım miktarı, finansman ihtiyacı, uygun teknoloji seçimi, yatırım geri ödeme süresi, yatırımın karlılığı, yatırımın riskleri gibi tüm hususlar detaylı bir şekilde araştırılır ve böylece doğru bir yatırım kararı alınması mümkün olur.

Inosun Mühendislik olarak güneş enerji projelerinde fizibilite raporları hazırlayarak yatırımcılara doğru ve ayrıntılı bilgilerin sağlanmasında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Şebeke bağlantılı sistemler Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında ilgili şebeke işletmecisinin iznine tabidir. Firmamız başvuru için gerekli evrakların hazırlanması ve kurumlar ile iletişimi sağlayıp izinlerin alarak süreci en başından sonuna kadar takip etmektedir.

Çağrı mektubu çıktıktan sonra tesisin elektrik, statik varsa enerji nakil hattı projelerinin simülasyonlarının yapılıp maksimum verimle  hazırlanması ve kurumlarda onay işlemlerinin takibini yapıyoruz.  

Proje onayından sonra keşif cetvelleri hazırlanarak, ürün tedariği ve satın alma işlemleri yapılır. Ürünlerin şantiyeye sevki ile birlikte iş planı çerçevesinde montaj tamamlanır. Gerekli testlerin ve işveren kabulünün ardından geçici ve kesin kabul işlemleri yapılır. Tesis devreye alındıktan sonra da bakım ve onarım hizmeti ile tesisin ve müşterinin tüm ihtiyaçlarını karşılamaktayız. 

 

Şebeke bağlantılı fotovoltaik sistemler, üretilen elektriğin akülerde depolanması yerine üretim yerinde tüketilmesi veya şebekeye aktarılması prensibine dayalı çalışmaktadır.

Şebeke bağlantılı sistemler, yüksek güçte-santral boyutunda kurulabileceği gibi evsel ihtiyaç için daha küçük güçlü kurulumlar da gerçekleştirilebilir. Örneğin bu sistemlerde bir konutun elektrik gereksinimi karşılanabilirken, üretilen fazla enerji elektrik şebekesine verilir, yeterli enerjinin üretilmediği durumlarda ise şebekeden enerji alınır. Santral bazında tesis edilen santrallerde ise yönetmelik ve anlaşmalar çerçevesinde ilgili şebeke işletmesine üretilen elektriğin satışı gerçekleşir.

 

Şebeke bağlantılı sistemlerin avantajları:

• Sistemde akü gibi depolama birimleri kullanılmayacağı için depolama için ayrıca ek bir maliyet olmaz.
• Sisteme yakın yerlerde tüketim olacağı ve depolama olmadığı için enerji çevriminin daha az olmasından dolayı kayıp minimum miktarda olacaktır.
• Üretilen enerji şebekeye bağlı olduğu için aynı zamanda üretilen enerji yetmediğinde şebeke devreye girecek ve enerji eksiksiz olarak yükü besleyecektir.
• Sistem tasarımı yapılırken, yükün tamamını karşılanması gibi bir zorunluluk olmadığı için sözleşme gücü kadar veya alana ve istenilen miktara göre ( sözleşme gücünü geçmemek şartıyla) tasarım yapılabilme esnekliğine sahiptir.