Gerek yerel yönetim birimleri, gerek Sivil Toplum kuruluşları, gerekse de Özel Sektör Temsilcileri tüm planlarını büyük ölçüde öz kaynakları ile hayata geçirmektedirler. Kurum ve kuruluşların sürdürülebilir ve rekabet edebilir yapılar olabilmeleri için fon kaynaklarını çeşitlendirmeleri ve faaliyetleri için farklı kaynakları araştırıp, yeni işbirlikleri oluşturmaları artık zorunlu hale gelmiştir.

Bu zorunluluk, kurum ve kuruluşların finansal desteklere ulaşmasının yanı sıra, farklı kültürlerdeki iş yapma tekniklerine dair bir vizyon kazanmalarını da sağlamaktadır. Bu bilinçle ;

 • Öz sermayeleri yetersiz olan Genç Girişimcilerin
 • (KOBİ) Küçük ve Orta ölçekli İşletmelerin
 • Yazılım şirketlerinin
 • AR-GE faaliyetleri yürüten firmaların
 • (STK) Sivil Toplum Kuruluşlarının
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının ve
 • Üniversitelerin

ulusal ve uluslararası finans ve hibe kaynaklarından istifade edebilmelerini temin etmek maksadıyla

 • ihtiyaçlarının tespit edilmesi,
 • proje fikirlerinin oluşturulması,
 • ulusal ve uluslararası hibe ve kredi olanaklarının araştırılması,
 • başvuru dokümanlarının hazırlanması,
 • başvuru sürecinin takibi ve
 • finansman almaya hak kazanmış kurum ve kuruluşların proje faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmesi

konularındaki kapasitelerini artırmaya yönelik danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlamaktadır.