Çözüm odaklı yaklaşımı ile 2000’li yıllardan itibaren faaliyetlerine başlamış olan firmamız, adını mühendislik çözümleri ve danışmanlık ve proje üretimi alanlarında sunduğu Inovatif yaklaşımdan ve Güneş’ten almıştır. 

Başta Yenilenebilir Enerji olmak üzere, Savunma, Proje ve Danışmanlık alanlarında  ülke ve coğrafya gözetmeksizin global ölçekte müşterilerine inovatif yaklaşım ile insan ve sonuç odaklı çözümler üretmektedir. 

Firmamız müşterilerinin masraflarını en aza indirgemek, uygun kaynak kullanımı ve pazar araştırması sağlamak, proje programlarını kısaltmak ve riski azaltmak, her türlü projelerinin geliştirilmesinden, fonlanması ve finanse edilmesinden, fizibilitelerinin çıkarılmasına,  dünya standartlarında, toptan veya anahtar teslimi projelerin yürütülmesine kadar çok çeşitli planlama, proje, mühendislik ve uygulama faaliyetlerinde yardımcı olmaktadır.

Çalışmalarımızda, derinlemesine piyasa bilgisinin titiz bir analizi ve teknolojik gelişmelerin sunduğu en rantabl ticari ürünlere erişim imkanları araştırılarak kapsamlı bir modelleme ile sonuç ve müşteri odaklı bir çözüm üretilmesi esastır.

Değerlerimiz

İnsana Saygı

Topluma ve Çevreye Saygı

Müşteri Odaklılık

Çözüm Odaklı Olmak

Ekip Çalışması

Teknolojik Gelişmeleri Takip Etmek

Güvenilir Olmak

Yenilikçilik - İnovasyon